Jiří Heider (Mgr.)

advokát

  • korporátní právo, M&A transakce, compliance
  • v HVH od roku 2011
  • V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou zapsán od roku 2015

„Mým cílem je vždy najít funkční řešení.“