Ondřej Knebl (Mgr.)

Smysl pro detail a zároveň nadhled, rychlá reakce, ale nikdy na úkor kvality. Nikoli deskriptivní popis paragrafů, ale srozumitelný popis právních východisek a důraz na praktický postup v dané kauze. 

Pochopení důvodů pro zadání klienta, zároveň i revize takového zadání z hlediska zamýšlených cílů, nabízení variant řešení a poukázání na jednotlivá rizika. Chránit kancelář a důvěru v ní, efektivně poskytovat právní služby. Ve světe norem společenských a právních být odvážným kreativcem, empatickým poradcem. Být advokátem, kolegou a manažerem. Zachovat si svou přátelskou povahu a chuť pomáhat. 

A mnoho dalšího se mi honí hlavou, když vzpomínám na svých uplynulých 20 let v advokacii a v nejlepší společnosti advokátní kanceláře HVH LEGAL vzhlížím do dalších let.