Petr Kempa (JUDr.)

advokát

  • specializace: smluvní závazkové vztahy, spory a právo nekalé soutěže v oblasti ICT, ochrana osobních údajů (GDPR), právo duševního vlastnictví vč. práva ochranných známek, e-commerce a spotřebitelské právo 
  • v HVH od 2018
  • rigorózní zkouška složená v oboru práva duševního vlastnictví (2021), studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) – práce na téma „Počítačový program jako autorské dílo“ (2017)

„Je lepší sporům předcházet, než je následně s úspěchem řešit."