Vojtěch Hradečný

paralegal

Joined HVH in 2016

Publications:

KLEE, L., HRADEČNÝ, V., JEGOROVÁ, A., TUREK, R., HOUROVÁ, V., KALENSKÝ, T., LUPTÁK, V., Dílo. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 2. edition. Prague: Wolters Kluwer ČR, 2021, pages 171 – 237. ISBN 978-80-7598-955-0

KLEE, L., HRADEČNÝ, V., JEGOROVÁ, A. chapter 7, The Czech Republic In: CHARRETT, D. The International Application of FIDIC Contracts: A Practical Guide. New York: Informa Law from Routledge, 2020, pages 115 – 128. ISBN 978-0-367-14297-1

HRADEČNÝ, V. a HAVELKOVÁ A. Novela směrnice o nabývání a držení zbranÍ. In Správní právo, 2008, No. 45, 2018, pages 248 – 256. ISSN 0139-6005

Other professional achievements:

IBA-VIAC CDRC (Vienna, 2018) Quarterfinals
Certificate of higher education, Common law, University of East Anglia (2019)

"Not only in law is it better to prevent problems than to solve them."