Vojtěch Hradečný

paralegal

 • v HVH od roku 2016
 • Publikační činnost 
  • KLEE, L., HRADEČNÝ, V., JEGOROVÁ, A., TUREK, R., HOUROVÁ, V., KALENSKÝ, T., LUPTÁK, V., Dílo. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, str. 171 – 237. ISBN 978-80-7598-955-0
  • ​​​​​​KLEE, L., HRADEČNÝ, V., JEGOROVÁ, A. kap. 7, The Czech Republic In: CHARRETT, D. The International Application of FIDIC Contracts: A Practical Guide. New York: Informa Law from Routledge, 2020, s. 115 – 128. ISBN 978-0-367-14297-1
  • HRADEČNÝ, V. a HAVELKOVÁ A. Novela směrnice o nabývání a držení zbranÍ. In Správní právo, 2008, číslo 45, 2018, str. 248 – 256. ISSN 0139-6005
 • Další odborné úspěchy:
  • Čtvrtfinále IBA-VIAC CDRC (Vídeň, 2018)
  • Certificate of higher education, Common law, University of East Anglia (2019)

„Nejen v právu platí, že lepší než problém řešit, je problémům předcházet.“