Petr Halbrštát (Mgr.)


Právo reguluje téměř všechny aspekty našich životů. Úkolem advokáta je pomoct klientovi zorientovat se v mnohdy nepřehledné změti právních předpisů a nabídnout řešení.

Po téměř 20 letech v advokacii mě stále baví být svým klientům dobrým rádcem, průvodcem i partnerem a uplatňovat přitom své zkušenosti a znalosti získané v průběhu dosavadní praxe v Česku i v zahraničí. 

Právní instinkty, důslednost a detailní vhled do rozličných oblastí působení našich klientů mi umožňují nacházet správná řešení. Taková, která jsou přilehající obchodním potřebám klientů, prosaditelná, srozumitelná a pragmatická. Tento přístup k potřebám klientů se nám podařil vtělit do HVH LEGAL již od jejího založení a více než dekádu existence HVH LEGAL tvoří nedílnou součást její DNA