Tomáš Němec (Mgr. Ing.)


Baví mě analyzovat problémy a vymýšlet jejich řešení, nejlépe jim ale rovnou předcházet. Baví mě především právě v tomto směru pomáhat klientům, radit jim a případně hledat východiska ze složitých situací. 

Právo prostupuje téměř všemi oblastmi okolního (a stále složitějšího) světa; jeho znalost považuji za velkou výhodu, líbí se mi jeho praktická využitelnost právě v nejrůznějších životních situacích. Právě to byl důvod, proč jsem se po studiích začal věnovat advokátní praxi; přesto, že původně byla první volbou ekonomie, kterou jsem také vystudoval. 

Ve své profesní kariéře jsem postupně prošel regionální kanceláří s generální praxí, následně získal zkušenosti i ve významné české advokátní kanceláři. To mi umožnilo poznat různá odvětví práva, i různá prostředí a přístupy k řešení potřeb klientů. Správný „balanc“ jsem ovšem našel teprve v advokátní kanceláři HVH LEGAL. I proto jsem rád, že se dlouhodobě můžu podílet na jejím budování.